New Opportunities and Challenges for Waste Water Reuse

Datum: 20.5.2022
obrázek
Nedávno proběhl na půdě EWA on-line seminář k problematice recyklace vody.

Nedávno proběhl na půdě EWA on-line seminář k problematice recyklace vody, moderoval ho náš professor Wanner. Obsahoval jak problematiku legislativní – Roberta Maffettone jako člen Evropské komise obstarala uvedení do problematiky rizik zemědělských závlah odpadními vodami, tak statistickou - professor Wanner zhodnotil situaci u nás a ve světě. Další přednášející pak prezentovali zkušenosti se závlahami recyklovanou komunální vodou.

Zejména přednášky paní Maffetone a profesora Wannera obsahovaly řadu faktů, a argumentů, které by měly být šířeny dál. Za všechno dva obrázky z prezentací – celé prezentace jsou dostupné na webu EWA.

Z hodnocení rizik vyplývá proč a jak rozhoduje EK o legislativě, z publikovaných zkušeností a výsledků projektů pak to, že hodnocením rizik už se před Českou republikou zabývala řada zemí a zkušeností se závlahou recyklovanými vodami jsou tak už dlouhodobé a je kde se nachytřit. No a také to, že Evropa nemá jinou možnost do budoucna než recyklovat.

New Opportunities and Challenges for Waste Water Reuse

New Opportunities and Challenges for Waste Water Reuse

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required