Exkurze na kořenové čistírny - Rakousko

Datum: 9.10.2012
obrázek
V rámci projektu ANASEP uspořádalo VUT ve spolupráci s rakouskou projekční firmou DI Kraner ZT GmbH exkurzi na tři kořenové čistírny odpadních vod. Za ASIO, spol. s r.o. se zúčastnili Oldřich Pírek, Mirek Plotěný a Darina Vinklárková.

Prohlédli jsem si:

1. Kořenovou ČOV v obci Ebergersch (Gemeinde Lichtenau) por 65 EO. Technologie zahrnovala septiky s 3 komorami, dvě kořenová pole sériově zapojená s vertikálním protékáním. Návrh vycházel z předpokladu 5 m2/1EO. Mocnost lože 700 mm se štěrkem s frakcí 4-8 mm. Součástí kořenovky bylo kalové pole pro stabilizaci kalů ze septiku dimenzované 0,4-0,5 m3/1EO.

2. Kořenovou ČOV v obci Sonndorf (Gemeinde Burgschleinitz) projektovanou pro 130 EO, provozovanou pro 65 EO. Technologie byla složena s tříkomorového septiku, každá komora projektována na 10 m3, 3 paralelní pole á 5x25m s vertikálním průtokem, dočištění na horizontálním poli-kanálu cca 3x80m, vyústění bylo do zásakového mokřadu.

3. Třetí navštívenou byla ČOV v obeci Harmannsdorf projektovanou pro 4600 EO, provozovanou pro 3500 EO. Jednalo se o klasickou biologickou čistírnu, kde kořenová pole byla navržena jsou dočišťovací stupeň. Pole o rozloze 1200 m2 s vertikálním průtokem garantovaly dodržení vypouštěcích parametrů.

Kořenová_ČOV_01      Kořenová_ČOV_02
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required