Exkurze na kořenové čistírny - Rakousko

9. 10. 2012

Prohlédli jsem si:

1. Kořenovou ČOV v obci Ebergersch (Gemeinde Lichtenau) por 65 EO. Technologie zahrnovala septiky s 3 komorami, dvě kořenová pole sériově zapojená s vertikálním protékáním. Návrh vycházel z předpokladu 5 m 2 /1EO. Mocnost lože 700 mm se štěrkem s frakcí 4-8 mm. Součástí kořenovky bylo kalové pole pro stabilizaci kalů ze septiku dimenzované 0,4-0,5 m 3 /1EO.

2. Kořenovou ČOV v obci Sonndorf (Gemeinde Burgschleinitz) projektovanou pro 130 EO, provozovanou pro 65 EO. Technologie byla složena s tříkomorového septiku, každá komora projektována na 10 m 3 , 3 paralelní pole á 5x25m s vertikálním průtokem, dočištění na horizontálním poli-kanálu cca 3x80m, vyústění bylo do zásakového mokřadu.

3. Třetí navštívenou byla ČOV v obeci Harmannsdorf projektovanou pro 4600 EO, provozovanou pro 3500 EO. Jednalo se o klasickou biologickou čistírnu, kde kořenová pole byla navržena jsou dočišťovací stupeň. Pole o rozloze 1200 m 2 s vertikálním průtokem garantovaly dodržení vypouštěcích parametrů.

Kořenová_ČOV_01 Kořenová_ČOV_02