TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“

Datum: 20.3.2013
obrázek
Po dvou letech od začátku prací, bylo konečně korunováno úspěchem úsilí skupiny odborníků pod vedením Ing. Davida Stránského, Ph.D. z ČVUT a na stránkách MZe byla zveřejněna norma TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“.

Účinnosti nabude tato norma k prvnímu dni následujícího měsíce, tedy 1.dubnu 2013.  Konečně tedy má i Česká Republika  vlastní normu, která řeší oblast Hospodaření se srážkovými vodami komplexně v celé šíři  problematiky vč. aspektů ovlivňujících  navrhování HDV a z tohoto pohledu tak vhodně doplňuje platnou normu ČSN 75 9010 řešící vsakování srážkových vod. Za výrobce, a hlavně projektanty, děkujeme všem, kteří se o to zasloužili.

Za ASIO, spol. s r.o.
Ing. Oldřich Pírek a Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required