Recyklace šedých vod a možnost využití energie z nich

Datum: 3.10.2013
Koncepce opětovného využití odpadních vod a dešťových vod nabývá v poslední době většího významu.

Hlavně nové administrativní budovy a hotely jsou již projektovány s využitím šedých a dešťových vod, v budovách s nízkoenergetickým standardem je to skoro povinnost.

Hlavním důvodem pro recyklaci „šedých“ vod (vody ze sprch a koupelen) je především to, že jsou minimálně znečištěny a jejich úprava není zas až tak náročná, navíc lze s výhodou využít tepla, které je v nich obsaženo. Recyklovanou šedou vodu (zejména z koupelen) je možné po úpravě využívat jako vodu provozní (tzv. bílá voda) např. pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad. Teplo pak s pomocí výměníků k ohřevu studené vody nebo s využitím výměníku a tepelného čerpadla přímo na výrobu teplé a užitkové vody. Zařízení a podrobnější informace o této problematice jsou k dispozici již i v ČR např. na www.sedevody.cz.

V současných ekonomických podmínkách se recyklace vod a tepla vyplatí zejména tam, kde je větší spotřeba vody – wellness, hotely, nemocnice a tam kde se buduje nové, nebo rekonstruuje staré zařízení. Tam jsou zajímavé i doby návratnosti investice a to kolem pěti roků. Tam kde zatím návratnost zajímavá není, má smysl do budoucna uvažovat alespoň s přípravou potrubních vedení – to že by v budoucnu zlevnila voda a energie se očekávat nedá.

Recyklace šedých vod - použití

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required