Přednášky pro studenty VUT FEKT

Datum: 4.12.2014
obrázek
Další ze seriálu přednášek pro studenty proběhla na VUT FEKT. ASIO se tak snaží přispět k informovanosti o oboru, k zvýšení jeho image a jeho atraktivnosti.

Přednáška byla zaměřena na vytvoření encyklopedického přehledu o vodním hospodářství a čištění odpadních vod (základní pojmy a procesy) a pak hlavně na průniky čištění odpadních vod a energie. Zejména byla diskutována témata energetické soběstačnosti ČOV, recyklace tepla, úspor a výroby energie na ČOV, funkce ČOV v problematice měst budoucnosti, atd. Prostě témata, která jsou i pro nás, jako firmu aktuální, a která zahrnuje naše vize a naše cíle – viz akronym NEW – být jiní tím, že budeme nejen čistit odpadní vody, ale budeme při tom myslet na minimalizaci čerpání ze zdrojů – tj. minimalizovat potřebu energie, vody a maximalizovat podíl recyklace surovin i vody (viz např. princip kruhové ekonomiky). Což všechno jsou cíle, pro jejichž dosažení  je nutné mít jak dostatečné KNOW HOW  tj. technické zázemí, tak i připravené prostředí, které bude tento, pro společnost potřebný přístup, vyžadovat … no a vytvoření takového, odpovědného přístupu je nutné odpracovat, a tak tyto přednášky je možné brát jako malý příspěvek do společného snažení se udržitelnosti.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required