Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Datum: 19.3.2015
obrázek
Je název konference CzWA pořádané již tradičně v Blansku a také téma, ke kterému máme co říci po stránce odborné – k dispozici máme pro tyto příležitosti připraveny předčištění, membránové technologie, technologické znalosti, atd.

Jinak co se týká konference, tak její velkou předností je rozmanitost témat a zaměření na praktičnost. Těší nás, že jsme mohli přispět i svou troškou do mlýna, a sice přednáškou na téma "Monitorování malých ČOV", což z hlediska řešení fungování decentrálu klíčová tématika pro funkčnost celých systémů. A ještě víc nás těší, že jsme přednáškou a naším řešením  vzbudili docela rozruch a zájem, protože jsme představili jednoduché, po stránce logiky chytré a z hlediska zákazníka akceptovatelné řešení za cenu, která z tohoto zařízení dělá neopomenutelnou součást dodávek – zákazník se už nemůže vymlouvat, že překážkou je cena … jedinou překážkou je, že nebude chtít. A pokud nebude chtít zákazník, tak i pro provozovatele je zařízení natolik zajímavé, že si ho pořídí, pokud bude chtít mít provozování spolehlivé a co nejekonomičtější. Zejména tam, kde jsou nároky na servisní práce větší, tj. u MBR.

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required