Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

19. 3. 2015

Jinak co se týká konference, tak její velkou předností je rozmanitost témat a zaměření na praktičnost. Těší nás, že jsme mohli přispět i svou troškou do mlýna, a sice přednáškou na téma " Monitorování malých ČOV ", což z hlediska řešení fungování decentrálu klíčová tématika pro funkčnost celých systémů. A ještě víc nás těší, že jsme přednáškou a naším řešením vzbudili docela rozruch a zájem, protože jsme představili jednoduché, po stránce logiky chytré a z hlediska zákazníka akceptovatelné řešení za cenu, která z tohoto zařízení dělá neopomenutelnou součást dodávek – zákazník se už nemůže vymlouvat, že překážkou je cena … jedinou překážkou je, že nebude chtít. A pokud nebude chtít zákazník, tak i pro provozovatele je zařízení natolik zajímavé, že si ho pořídí, pokud bude chtít mít provozování spolehlivé a co nejekonomičtější. Zejména tam, kde jsou nároky na servisní práce větší, tj. u MBR.

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Ing. Karel Plotěný