Použití NASS u objektů napojených na veřejnou kanalizaci

Datum: 16.4.2015
NASS (Nekonvenční Aranžování Sanitárních Systémů) - zahrnuje celou řadu možností jak netradičně řešit odpadní vody. Je možné využít těchto možností tak, že se z nich vyskládá celé řešení, nebo se použijí jen některé části tak, aby to bylo co nejekonomičtější – proto asi bude nutné většinou zvažovat více variant.

V souvislosti s NASS se vyskytl dotaz, zda je možné se kvůli NASS odpojit od veřejné kanalizace? Na což nemůže být nikdy jednoznačná odpověď. Odpojení se od kanalizace by bylo věcí zvážení ekonomiky řešení a také asi i legislativní problém. Některé obce mají přímo vyhláškou stanovenou povinnost se napojit na veřejnou kanalizaci a česká legislativa viz „Zákon o vodovodech a kanalizacích“ je trochu lobbisticky nastavena – což je ale pochopitelné (na centrální řešení přicházely značné dotace z EU), a tak by i tyto možnosti měly být  při návrhu koncepce zohledněny a využity. V každém případě je možné zmenšit množství vypouštěných vod … a kombinovat např. odběr pitné a využití srážkové vody nebo provozní vody.

Konkrétní možnosti využití některých částí NASS spočívají tam, kde je již splašková centrální kanalizace ve:
- využití srážkových vod (úspora odběru vod na splachování, praní, závlahu … cca např. 50%),
- recyklace šedých vod u větších objektů (využití vod ze sprch na splachování, …, využití tepla, využití na závlahu, … výhoda v rovnoměrnosti produkce a spotřeby),
- případném využití odpadních vod na závlahu (jen v některých zvláštních podmínkách – např. při nedostatku jiné vody).

Tak že odpověď většinou není buď anebo, ale proč nevyužít všech možností. Vypustit nevyčištěné odpadní vody do veřejné kanalizace bude ve většině případů určitě levnější, než je za každou cenu čistit v místě vzniku. Jiná situace může ale nastat, pokud se teprve rozhodujeme, zda se připojit nebo nepřipojit na veřejnou kanalizaci a veřejná kanalizace není vedena přímo pod okny našeho domu. Ale to už je zase jiná kapitola, ve které se potkávají decentrál a NASS.    

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required