Zprovoznění další domovní ČOV AS-VARIOcomp 5K

Datum: 8.6.2015
obrázek
Proběhlo další zprovoznění domovní čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp 5K.

V Oldřichově u Duchcova bylo provedeno další zprovoznění (uvedena do provozu) inovované samonosné čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp 5K, včetně osazení skříňky pro dmychadlo a propojení dmychadla vzduchovým vedením s ČOV.

čistička odpadních vod AS-VARIOcomp 5K
Čistička odpadních vod AS-VARIOcomp 5K

Místo pro osazení ČOV a zasakovacích tunelů AS-KRECHT bylo vybráno záměrně za domem, a to z důvodu  vhodných vsakovacích  vrstev (dle hydrogeologického průzkumu). Dům je celoročně obydlený 4 osobami.

Petr Čampa

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required