Čistírna odpadních vod z potravinářského průmyslu – Beskyd Fryčovice, a.s.

Datum: 22.12.2015
obrázek
Objekt čistírny odpadních vod slouží k čištění dvou druhů odpadních vod.

Jednak jsou to odpadní vody z pračky brambor a mytí a oplachu technologické linky na zpracovávání brambor, dále pak splaškové vody ze sociálních zařízení. Po vyčištění je voda odváděna stávající kanalizací do řeky Jihlavy.

Pro čistírnu odpadních vod byl vybudován nový samostatně stojící halový objekt se sedlovou střechou, který překrývá celou technologii ČOV a částečně zakrývá i nádrže. Půdorysné rozměry nadzemního objektu jsou cca 5,7 x 3,6 m, podzemního pak cca 5,7 x 9,1 m.

Vestavba dosazovací nádrže biologické čistírny odpadních vod
Vestavba dosazovací nádrže biologické čistírny odpadních vod

Kombinovaná jednotka mechanického předčištění odpadní vody
Kombinovaná jednotka mechanického předčištění odpadní vody

Ing. Martin Šrámek

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required