ASIO, spol. s r.o. a právníci

Datum: 8.12.2015
obrázek
Je to tak trochu od technika drzost si dovolit přednášet legislativu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Tuto drzost jsme si dovolili už  čtvrtý rok za sebou a doufáme, že legislativa namíchaná všeobecnými informacemi a praktickými případy z vodohospodářské praxe budoucí právníky naladila a vyprovokovala k zájmu o vodní hospodářství a legislativu s ním spojenou. Myslím, že není zase až tak moc oborů, kde je prostředí tak mnohoznačné – aneb ve vodním hospodářství více než jinde, platí to, že dnes už věda pokročila tak daleko, že je možné zdůvodnit úplně všechno…  Jinak vodohospodářská právničina je směs správního práva, zákonů s oborovou tématikou (stavební zákon, zákon O vodách, zákon O vodovodech a kanalizacích, Zákon o integrované prevenci, O ochraně ovzduší a nově i zákona O odpadech), občanského práva (NOZ). Jak jsme spolu s budoucími právníky konstatovali – oboustranně obohacující setkání.

Budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity _ zdroj http://www.law.muni.cz/content/cs/

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required