ČOV bez nutnosti vyvážení kalu

Datum: 16.3.2018
obrázek
Zákazník se při koupi čistírny odpadních vod rozhoduje z mnoha hledisek. Jedním z těch hledisek, a to podstatným, je i likvidace kalu fekálním vozem.

ČOV AS-IDEAL PZV SSC je určitě správná ČOV, když je potřeba se zamýšlet nad otázkou „kam vyvážet kal?“.

Zákazník se při koupi čistírny odpadních vod rozhoduje z mnoha hledisek. Jedním z těch hledisek, a to podstatným, je i likvidace kalu fekálním vozem. Tento problém odstraňuje ČOV typu AS-IDEAL PZV SSC s integrovaným kalovým odvodňovacím košem. Tato výhoda se v roce 2017 projevila zvýšeným zájmem, kdy se tento typ zařadil do portfolia zájmových výrobků. Další výhodou je možnost povolení čistírny AS-IDEAL PZV SSC na ohlášení do vod podzemních dle NV 57/2016 Sb.

                

Dalším zajímavým výrobkem v portfoliu firmy je ČOV AS-ANAZON. Tato čistírna odpadních vod, která je kombinací anaerobního separátoru AS-ANASEP a biologického zemní ho filtru AS-ZEON, je velice vhodná k objektům s nerovnoměrným nátokem odpadních vod na ČOV. Čistírnu lze hlavně charakterizovat jako bezobslužnou, bezproblémovou a energeticky nenáročnou. V roce 2017 se podařilo zrealizovat hned několik těchto ČOV. Jedna z ukázkových akcí byla například „Zámek Karlštejn - ubytovací zařízení“, velikostně do 50 EO.

ČOV AS-ANAZON

              

Vratislav Cibula

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required