ČOV bez nutnosti vyvážení kalu

16. 3. 2018

ČOV AS-IDEAL PZV SSC je určitě správná ČOV, když je potřeba se zamýšlet nad otázkou „kam vyvážet kal?“.

Zákazník se při koupi čistírny odpadních vod rozhoduje z mnoha hledisek. Jedním z těch hledisek, a to podstatným, je i likvidace kalu fekálním vozem. Tento problém odstraňuje ČOV typu AS-IDEAL PZV SSC s integrovaným kalovým odvodňovacím košem. Tato výhoda se v roce 2017 projevila zvýšeným zájmem, kdy se tento typ zařadil do portfolia zájmových výrobků. Další výhodou je možnost povolení čistírny AS-IDEAL PZV SSC na ohlášení do vod podzemních dle NV 57/2016 Sb.

Dalším zajímavým výrobkem v portfoliu firmy je ČOV AS-ANAZON . Tato čistírna odpadních vod , která je kombinací anaerobního separátoru AS-ANASEP a biologického zemní ho filtru AS-ZEON, je velice vhodná k objektům s nerovnoměrným nátokem odpadních vod na ČOV. Čistírnu lze hlavně charakterizovat jako bezobslužnou, bezproblémovou a energeticky nenáročnou. V roce 2017 se podařilo zrealizovat hned několik těchto ČOV. Jedna z ukázkových akcí byla například „Zámek Karlštejn - ubytovací zařízení“, velikostně do 50 EO.

ČOV AS-ANAZON

Vratislav Cibula