Semináře "Venkov a odpadní vody - prakticky"

Datum: 3.1.2019
obrázek
Zveme vás na semináře pod názvem "Venkov a odpadní vody - prakticky", které se uskuteční v lednu a únoru 2019 na 9 místech České republiky.

Semináře se budou věnovat problematice řešení odpadních vod ve venkovských oblastech. Zaměříme se na možnosti řešení obcí jako celku, na plány rozvoje vodovodů a kanalizací, které se budou měnit v souvislosti s adaptací na změnu klimatu, na dotace a novinky v legislativě, která je s povolováním čistíren a změnami plánů rozvoje spojena. Představíme vám nové normy a technická řešení.

Semináře jsou určeny jak pro vedení obcí, kterých se dotýká řešení odpadních vod, anebo je čeká změna PRVK z důvodu aplikace změn v souvislosti s bojem proti změnám klimatu, tak pro pracovníky vodoprávních úřadů a projektanty, kteří přicházejí do styku s řešením obcí jako celku, případně řeší jednotlivé objekty v obci v návaznosti na územní plán a PRVK. 

Více informací, termíny a přihlášku naleznete na uvedeném odkazu: Venkov a odpadní vody - prakticky.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required