Semináře "Venkov a odpadní vody - prakticky"

3. 1. 2019

Semináře se budou věnovat problematice řešení odpadních vod ve venkovských oblastech. Zaměříme se na možnosti řešení obcí jako celku, na plány rozvoje vodovodů a kanalizací, které se budou měnit v souvislosti s adaptací na změnu klimatu, na dotace a novinky v legislativě, která je s povolováním čistíren a změnami plánů rozvoje spojena. Představíme vám nové normy a technická řešení.

Semináře jsou určeny jak pro vedení obcí, kterých se dotýká řešení odpadních vod, anebo je čeká změna PRVK z důvodu aplikace změn v souvislosti s bojem proti změnám klimatu, tak pro pracovníky vodoprávních úřadů a projektanty, kteří přicházejí do styku s řešením obcí jako celku, případně řeší jednotlivé objekty v obci v návaznosti na územní plán a PRVK.

Více informací, termíny a přihlášku naleznete na uvedeném odkazu: Venkov a odpadní vody - prakticky.