Webinář „Venkov - volba vhodného (udržitelného) řešení pro obec“

Datum: 11.4.2019
obrázek
Začátkem tohoto roku proběhla série 9 seminářů na téma „Venkov a odpadní vody - prakticky“.

Semináře se věnovaly problematice řešení odpadních vod ve venkovských oblastech. Účastníky zaujaly zejména možné varianty řešení odpadních vod v obci a jejich hodnocení, dotace a novinky v legislativě, které úzce souvisí s povolováním čistíren odpadních vod a změnami plánů rozvoje vodovodů a kanalizací nebo technická řešení decentrálu, která se zaměřovala především na lokality s vysokými požadavky na kvalitu čištění odpadních vod.

Semináře splnily očekávání a reakce účastníků byly pozitivní. Podnětné byly i pro nás, díky zpětné vazbě účastníků, kteří nám poskytli cenné náměty na další semináře, ale také své postřehy a zkušenosti s legislativou, která mnohým připadá často složitá a procesy zdlouhavé, nebo názory na zasakovací rošty AS-TTE a vegetační ČOV. Děkujeme všem účastníkům, že se s námi podělili o své názory.

Připravili jsme pro vás webinář na téma „Venkov - volba vhodného (udržitelného) řešení pro obec“, který je malým připomenutím toho, co se v rámci seminářů řešilo.

Webinář „Venkov - volba vhodného (udržitelného) řešení pro obec“ najdete na našem Youtube kanále: https://youtu.be/xvFcihTLKQk

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required