AVAR

Předčištění odpadních vod pomocí chemické předúpravy, flotační linky…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Popis reference

Typ průmyslu:   galvanovna

Kapacita PČOV:   5,3 m3/hod

Nátokové parametry Odtokové parametry

CHSKCr: 8 500 mg/l

BSK5: 1 600 mg/l

NL: 2 500 mg/l

Ropné látky: 1 000 mg/l

CHSKCr: 700 mg/l

BSK5: 250 mg/l

NL: 250 mg/l

Ropné látky: 0,25 mg/l