dešťová voda do ČOV

24. 8. 2012, Eliška

Můžu do domovní čistírny odpadních vod pouštět i dešťovou vodu?

Odpověď

24. 8. 2012, Správce

Dešťové vody do ČOV se pouštět nesmí (došlo by k vyplavení bakterií) a se zvýšeným přítokem se změní kvalita splaškových vod.