Jaké množtví vody "vytéká" DČOV?

26. 2. 2021, Zdeněk

Dobrý den, obracím se na vás, jako na specialistu a možného dodavatele ČOV. Mám dotaz ohledně množství a kvality vypouštěné vody z ČOV. Je voda vypouštěná z ČOV označována jako odpadní? (legislativa) Je nějak závadná? Lze ji zětně využít? Opět ke splachování? Či k zalévání? (četl jsem různé názory). Uvažujeme o ČOV 28EO, přitok splaškových vod Q = 3,2m3/den. Kolik vody z této ČOV vytéká? (je to pak přímo úměrné přítoku?) děkuji za odpovědi

Odpověď

17. 3. 2021

Dobrý den, napsal jsem odpověď k vašim dotazům a možná se Vám bude zdát nejednoznačná, ale současná legislativa taková je a záleží na konkrétních úřednících a jejich pohledu (výkladu).

Text dotazu: Dobrý den, obracím se na vás, jako na specialistu a možného dodavatele ČOV. Mám dotaz ohledně množství a kvality vypouštěné vody z ČOV. a) Je voda vypouštěná z ČOV označována jako odpadní? (legislativa) Je nějak závadná? Lze ji zpětně využít? Opět ke splachování? Či k zalévání? (četl jsem různé názory). Podle zákona o vodách je sebelépe vyčištěná voda stále vodou odpadní, než se stane vodou povrchovou nebo podzemní (poté co je do nich vypuštěna), z komunální vody se oficiálně nemůže stát užitková nebo pitná (i když technicky to je možné). Vodu vyčistit lze i na úroveň vody pitné (je to jen věcí ceny). Po klasickém biologickém čištění (např. i domovní čistírna) voda obsahuje z hlediska vypouštění do toků nějaká únosná množství znečištění z hlediska vypouštění do vod povrchových nebo podzemních, ale z hlediska zpětného použití (názor hygieniků) by bylo potřebné ji hygienicky zabezpečit (zbavit patogenních bakterií - UV záření nebo dávkování chloru). Jeden z názorů MŽP se dá vykládat tak, že pokud mám vodu vhodnou pro vypouštění do vod podzemních, tak s ní lze i zavlažovat (názor hygieniků s názorem MŽP není souhlasný zejména pokud se jedná o stříkání a možnost vzniku aerosolů, pokud zavlažujete bez postřiku - zálivka např. kapkovou závlahou, pak záleží na tom na jaké plodiny by jste takovou vodu použil a důležité je nechat mezi aplikací a spotřebou např. 14 dnů ochrannou lhůtu). Ke splachování se obvykle používá tzv. šedá voda (tj. voda z osobní hygieny) a pokud recykluji tuto vodu v rámci budovy, pak povolení nepotřebuji a z hlediska použití by měla být prioritně zabezpečena její hygienizace. .. Toto použití šedé (odpadní) vody se bude řídit zákonem o zdraví lidu... b) Uvažujeme o ČOV 28EO, přitok splaškových vod Q = 3,2m3/den. Kolik vody z této ČOV vytéká? (je to pak přímo úměrné přítoku?) Z ČOV vytéká cca tolik, kolik do ní natéká (odváží se jen kal, ale jeho množství je nepodstatné k vyčištěnému množství), ze zkušeností se na 1 EO počítá 100-150 l/den (spotřeba např. v rodinném domku) V tom vašem předpokladu jste počítali 150 l/den. Ale skutečnost se množství může podstatně lišit - např. u ubytovacích objektů záleží na obsazenosti, na tom, jestli je tam wellnes atd. Je potřebné vycházet z toho jak se ten objekt bude využívat... Celkově by asi bylo nejlepší zavolat (klidně mi zavolejte) - a probrat to konkrétně s ohledem na váš případ. Rozdíl bude u privátní sféry (pro vlastní potřebu) a veřejnost, pak podle toho o jaký objekt jde (nerovnoměrnost), jestli máte dostatek vody (ekonomika recyklace), kam budete vypouštět odpadní vody (volba způsobu čištění a tím pádem i ceny zařízení)... jak s energií (přírodní způsoby čištění)... S pozdravem Karel Plotěný

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?