likvidace odpadních vod - nesouhlas úřadu s řešením

4. 8. 2016, Jiří

Úřad nechce akceptovat mé řešení likvidace odpadních vod. Chci použít ČOV a za ní nádrž na zavlažování, případně i v domě na splachování, atd., s tím, že v zimě se přebytečná voda bude odvážet ... a úřad s tímto řešením nesouhlasí. Můžete mi napsat vaše stanovisko?

Děkuji, projektant Jiří

Odpověď

4. 8. 2016, Správce

Vážený pane Jiří,

jestli to dobře chápu, tak to, co popisujete je často opakovaný případ, a tak to zkusíme rozplést hned z několika pohledů. Začnu z toho legislativního: Po stránce legislativní (z pohledu vodního zákona) je i sebelépe vyčištěná voda stále voda odpadní a tomu odpovídají i oficiální výklady MŽP a z nich vycházejí vodoprávní úřady. Tak že podle tohoto výkladu – pokud i jen část vody teoreticky může prosáknout do vod podzemních (a tedy i závlaha), tak jde o vypouštění do vod podzemních a tomu musí odpovídat celé vodoprávní řízení – musí být posudek hydrogeologa a čistírna odpadních vod musí odpovídat požadavkům na třídu PZV (v případě ohlášení) anebo zaručovat dosažení hodnot pro vypouštění do vod podzemních viz NV 57/2016 Sb. (v případě klasického povolení k nakládání s vodami). (vznikají tak docela sporné situace – hydrogeolog se v podstatě vyjadřuje k tomu, zde je možné zavlažovat…). Tak že referent v Horažďovicích se chová podle oficiálního ministerského výkladu MŽP. Pak ještě existuje výklad MZe – který říká, že pokud budete zavlažovat tak, že zavlažovaná voda neprosákne do vod podzemních, pak se jedná o závlahu a ne o vypouštění. No a pak ještě existuje jeden výklad – pokud zavlažuji za účelem likvidace odpadních vod, pak se jedná o vypouštění do vod podzemních (podle MŽP) a pokud je účelem závlaha (pak jde o závlahu)… Důležité je uvědomit si, že zákon o vodách se týká nakládání s vodami, které budou vypouštěny do vod podzemních nebo povrchových, nebo odváženy na ČOV (a zatím i tzv. ostatního nakládání). Z hlediska výrobkového Výrobky – domovní ČOV – musí projít „ověřením vlastností“ – a výsledkem jsou naměřené hodnoty při zkoušce typu, na základě kterých výrobce čistírnu zařadí do příslušné třídy pro ohlášení nebo odvodí hodnoty, které jsou garantovatelné a ty pak poskytuje např. projektantům jako podporu při projektování. Aby bylo zřejmé, co jsem tím chtěl říct – výsledkem zkoušky není prohlášení, že vyčištěná voda je vhodná na závlahu, nebo na splachování záchodu… to je pak věcí srovnání s požadavky na tyto konkrétní činnosti z hlediska zdravotního a z hlediska životního prostředí (normy a další předpisy). V podstatě by se na „recyklace“ měl obecně vztahovat nově zákon o odpadech a jeho ustanovení… V této oblasti je značné legislativní vakuum, nebo protichůdná stanoviska různých ministerstev a úřad od úřadu je postupováno jinak, a to i mezi hygienickými orgány. Z hlediska zákaznického a projektantského je pak na zvážení, co je nejlepší z hlediska provozního a praktického… Podle mne: Pokud budu chtít využít vyčištěnou odpadní vodu na závlahu tak bych použil např. AS-IDEAL PZV – je to SBR (vyhovuje požadavkům na PZV tj. na ohlášení) a podle toho co budu zavlažovat, tak bych v případě zeleniny atd. použil ještě UV filtr (nebo to dělal tak, že mezi poslední závlahou a použitím zeleniny bych dodržel ochrannou lhůtu cca 14 dnů). Nejjednodušší varianta z hlediska vodoprávního vyřizování a pak i z hlediska provozu. Ale už bych tuto variantu nepoužíval např. na splachování (možný zápach v případě nějaké poruchy) a už vůbec ne na praní (hygienické důvody). Pokud bych chtěl recyklovat vodu v rámci domu (na splachování, atd.) tak bych se zaměřil na využití šedých vod nebo srážkových vod – tyto vody neobsahují produkty lidského metabolismu, a tak bych je využil přednostně a vyvaroval bych se potenciálních hygienických problémů. Pokud bych chtěl využívat užitkovou vodu na praní nebo dokonce na sprchování – pak bych se snažil přednostně využít srážkových vod – určitě nejlevnější a nejméně problematický způsob. Například do membránových čistíren u rodinných domů bych šel výjimečně vzhledem k vyšším provozním nákladům, i když membrány zabezpečí vodu i po stránce hygienické, ale například použití takto vyčištěných vod bych asi nedoporučoval na praní nebo sprchování (i když se kvalita dosáhnout dá, ale mohou nastat nějaké provozní problémy a pak je třeba mít ošetřeno co v těchto případech a jak kontinuálně kvalitu sledovat). Pokud budete potřebovat se na dům podívat z komplexního pohledu, rádi Vám pomůžeme s konkrétním návrhem, pak je ideální se obrátit např. na našeho Ing. Jana Vacka (tel.: +420 725 488 790). V konkrétních případech je třeba vycházet hlavně z ekonomického vyhodnocení kombinace využití srážkových, šedých a odpadních vod. Např. u rodinných domů s možností vypouštět do vod podzemních a napojených na veřejný vodovod vyjde asi jako nejoptimálnější řešení - využití srážkových vod na splachování, praní a případně i sprchování (a případně i závlahu zeleniny) a čistírna SBR – AS-IDEAL PZV povolená na ohlášení, z které by se přímo brala voda na závlahu trávníků, atd. … (díky uzpůsobení čistících cyklů by odpadla případně i nádrž na akumulovanou vodu), kterou bych použil raději na srážkovou vodu…

Ing. Karel Plotěný