stavební povolení k Vámi dodané ČOV AS-VARIOcomp 5K - ČSN EN 12566-3:2005 + A1/2009

21. 5. 2016, Radim

Řeším stavební povolení k Vámi dodané čističce odpadních vod AS-VARIOcomp 5K a jelikož uběhla nějaká doba, tak jsem byl upozorněn, že se změnila norma ČSN. V mém dokumentu je stará ČSN EN 12566-3:2005 + A1/2009 vydaná dne: 1.8.2009 ... a úřad mi vrátil mou žádost s odůvodněním, že vyšla nová norma.

Odpověď

21. 5. 2016

Ano, úřad postupoval správně - Evropská harmonizovaná norma 12566-3+A1 pro domovní čistírny do 50EO byla zrušena a její platnost ukončena ke dni 8.8.2015 (tzv. přechodné období). Norma byla nahrazena aktualizovanou normou 12566-3+A2.V praxi to znamená, že od 8.8.2015 není možné uvádět na evropský trh čistírny odpadních vod dle normy EN 12566-3+A1 !!! Pokud tak někdo dodnes činí, tak jedná v rozporu s evropskou legislativou a reálně mu hrozí postih od České obchodní inspekce! Což ale není náš případ – AS-VARIOcomp byl v roce 2014 posouzen i podle ČSN EN 12566-3:2005 + A 2 a na základě toho vydáno nové prohlášení o vlastnostech – viz odkaz na našich webových stránkách ... http://www.asio.cz/cz/materialy-as-variocomp-k 

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?