Nádrž je "srdcem" celého systému. Může být umístěna ve sklepních prostorách domu (nadzemní nádrž) nebo vně domu pod úrovní terénu (podzemní nádrž). Musí mít odpovídající objem, nátok vody musí být uzpůsoben tak, aby přitékající voda nevířila mechanické nečistoty umístěné na dně, musí mít odpovídající statickou odolnost a musí být opatřena bezpečnostním přepadem proti přeplnění. Objem nádrže musí být zvolen tak, aby:

  • byl dostatečně velký pro vytvoření zásoby srážkové vody po dobu přestávky mezi dešti, která je uvažována po dobu dvou až tří týdnů,
  • nebyl zbytečně velký, aby docházelo k co nejčastější výměně srážkové vody, tj. aby byla voda neustále co možná nejčerstvější.

Aby bylo omezeno množení baktérií, neměla by teplota skladované srážkové vody být vyšší než 16 °C. To je možné zajistit:

  • dodatečnou izolací nádrže (nevýhodné),
  • umístěním nadzemní nádrže v nevytápěných prostorách (méně výhodné),
  • použitím podzemní nádrže (nejvýhodnější).