Logistic park D1 – Ostředek

Kontejnerová úpravna vody z podzemního zdroje (vrtů) na vodu pitnou pro zásobování areálu LOGISTICS PARK D1 – OSTŘEDEK…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje

Místo realizace:                 k.ú. Ostředek
Investor:                           EUDI REAL s.r.o., Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 13
Dodavatel technologie:       ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Dodavatel stavební části:    SIZ
Termín realizace:               2021


Účel realizace (stavby)


Kontejnerová úpravna vody z podzemního zdroje (vrtů) na vodu pitnou pro zásobování areálu LOGISTICS PARK D1 – OSTŘEDEK.

Kontejnerová úpravna vody


Princip technologie

Voda čerpána z vrtů je akumulována v akumulační nádrži surové vody. Nádrž je vybavena integrovaným stripovacím systémem AS – STRIP. Následně je podávacím čerpadlem přes diskový filtr čerpána na technologickou linku úpravy vody. Do potrubí je zaústěno vstřikování oxidačního činidla a roztoku pro úpravu pH vody. Množství vody je měřeno přes pulzní vodoměr. Pro zabezpečení kontaktního času po vstřikování chemie je v technologické lince instalována reakčně akumulační nádrž. Následně voda přechází přes médiovou filtraci pro odstranění nadlimitních koncentrací železa, sorpční filtr pro eliminaci arzénu, uranu a GAU filtr pro sorpci části pesticidů a odstranění zbytkového chloru. Následně voda přechází přes jednotku reverzní osmózy a filtr s náplní dolomit, obohacující vodu o Ca a Mg. Následně je voda hygienicky zabezpečena roztokem chlornanu sodného a je vedena do vodojemu. Jednotka RO je bypasována. Z vodojemu je voda čerpána do distribuce pomocí ATS s frekvenčními měniči. Celá technologická linka úpravny vody je řízena z elektrorozvaděče s řídícím systémem PLC s HMI.