AS-GW/AQUALOOP aneb šedé vody v praxi

5. 6. 2014

Modul dával na začátku cyklu 6,3 l/min před regenerací pak 1,6 l/min a po zregenerování 6 l/s. Regenerace byla provedena podle postupu daného dodavatelem, napřed mechanicky a potom chemicky (pomocí alkalických činidel). Doba potřebná pro výkon regenerace je cca půl hodiny na jednu membránu. Při tom byl modul zkontrolován vizuálně a nevykazuje známky nějakého poškození.

šedé vody

Ing. Adam Bartoník
http://www.asio.cz/cz/sede-vody