ASIO a Francouzi se potkali na bojišti

13. 11. 2015

Po odborné stránce byla diskutována témata srážkových vod , jejich akumulace a zasakování a téma zápachu a jeho řešení. Problematika je po stránce technických řešení v obou zemích velmi podobná a z debaty vyplynulo, že i problémy ... např. kolmatace zasakovacích objektů …

Po společenské stránce proběhla návštěva památníku Mohyla míru , který byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova (2. 12. 1805) podle záměru kněze A. Slováka jako naplnění jeho myšlenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní "místo světla", memento válek. Akce byla příjemně ukončena večeří na Staré poště , kde se mimo jiného, konala i strategická porada Rusů a Rakušanů (car Alexandr I., generál M. I. Kutuzov a císař František I.) v předvečer Bitvy tří císařů.

Stará pošta
Stará pošta _ zdroj http://www.staraposta.cz/fotogalerie/

Pro většinu Francouzů to bylo seznámení se s místy, která hrála významnou roli v jejich dějinách a na vlastní oči viděli Austerlitz … místo, po kterém je skoro v každém francouzském městě pojmenováno nejaké náměstí.

No a jinak ... Stará pošta je vznamným místem pro ASIO spol. s r.o., ASIO tam posvětilo svou vlajku.

ASIO vlajka

Ing. Karel Plotěný