ASIO a VUT v Brně

5. 3. 2018

Konkrétně: 27. února 2018 se uskutečnila již tradiční přednáška pro budoucí inženýry na VUT v Brně, tentokrát na téma manažer vodohospodářské firmy. Až na dvojici hrající piškvorky si myslím, že jsme tématem a příběhy ze života zaujali, dokonce se u některých posluchačů podařilo přestavit postoj z nuda na zájem.

ASIOvize

Ing. Karel Plotěný