ASIO členem exportního klubu

6. 1. 2015

V roce 2014 se podíl exportu blížil 50% celkového obratu firmy. Charakteristické pro současný export je orientace na dodávky celých technologií. Po úspěších v Pobaltí a Chorvatsku se orientujeme i na další trhy ….

Z posledních realizací se dají uvést například akce:

KARINA 91 - vyčištění odpadních vod, které vznikají při procesu čištění olejů z kalové laguny (Bulharsko),

KARINA 91

FAURECIA SLOVAKIA s.r.o. - vyčištění průmyslových odpadních vod s obsahem vodou ředitelných lepidel na takovou kvalitativní úroveň, aby mohly být vypouštěny v souladu s požadavky Východoslovenské vodárenské společnosti, a.s do splaškové kanalizace města Košice (Slovensko).

Faurecia Slovakia