Čištění odpadních vod a řešení kalů na venkově - pozvánka na online seminář

20. 10. 2020

S ohledem na stávající situaci jsme se rozhodli letos uspořádat náš tradiční podzimní seminář ONLINE. Seminář pod názvem „Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?“ proběhne 3.11.2020 od 9:00 do 14:00 hod., odkaz a návod k přihlášení Vám zašleme před konáním webináře.

Seminář se bude zabývat problematikou řešení venkova s ohledem na adaptaci na změnu klimatu. Program semináře jsme doplnili o aktuální přednášku pan Rožnovského z hydrometeorologické ústavu na téma – Letošní srážky x zásoby podzemních vod a prezentovány budou i práce na Mentální model VENKOV a VODA.

Srdečně vás tímto zveme na náš seminář, online pozvánku naleznete níže.

Online pozvánka na seminář "Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?"

Program semináře

Kalová koncovka malých čistíren odpadních vod

  • Použití kalu na zemědělské půdě a vliv na kvalitu půd - Ing. Jaroslav Záhora, CSc., MENDELU
  • Posouzení možnosti spalování kalů v Rakousku (překlad zprávy) a srovnání se stavem u nás - Ing. Karel Plotěný, ASIO
  • Řešení kalového hospodářství malých čistíren – Ing. Michal Šubrt, ASIO TECH, spol. s r.o.
  • Hygienizace kalů s využitím kyslíku - Ing. Jan Foller

Decentrální řešení venkova (ale nejen)

  • Domovní ČOV v Německu a Rakousku – stav a legislativa - Ing. Karel Plotěný, ASIO
  • Nový pohled na řešení (nejen) venkova bez kanalizací, jak je známe – Ing. Ondřej Prax, ASIO NEW, spol. s r.o.

Více informací: Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?

Přihláška: https://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular