Čištění šedých vod pomocí MBR

25. 6. 2012

Jako technologie je zde použit systém MBR s deskovými mebránami typu Martin Systems AG (používá i ASIO, spol. s r.o.). Na obrázcích jsou koleje, reaktor na biologické předčištění a zásobník čisté vody.

Šedé vody _ Potsdamm_02 Šedé vody _ Potsdamm_03

Šedé vody _ Potsdamm_01