ČOV AS-IDEAL PZV je ideální nejen na ohlášení

3. 10. 2016

Výhodou čističky odpadních vod AS-IDEAL PZV je to, že produkuje stabilizovaný kal se stářím větším než 25 dnů, což v kombinaci s vhodně zvoleným filtračním zařízením umožňuje odvodnit tento kal přímo v čistírně. Spoří se tak objem, který je pak využit ve prospěch stability a kvality čistícího procesu no a hlavně, spoří náklady provozovatele, protože není potřebné zvát si fekální vůz, který ne vždy má ideální možnost být přistaven až k čistírně odpadních vod.

Vícenáklady na odvodňovací zařízení a případně i kompostér se tak vrátí většinou během prvních dvou roků.

čistírna odpadních vod AS-IDEAL PZV čistírna odpadních vod AS-IDEAL PZV

ČOV AS-IDEAL PZV - foto ověřovaného odvodňovacího zařízení ze zkoušek na zkušebním polygonu

AS-IDEAL PZV je ideální čistírna odpadních vod nejen pro účely ohlášení, ale i z hlediska provozního a svou „chytrostí“ a přínosy pro zákazníka se zařazuje vedle úspěšné ČOV AS-VARIOcomp K  .

http://www.asio.cz/cz/as-ideal-pzv