Den chemie na Fakultě chemické

15. 3. 2019

Akce se zúčastnilo 400 studentů. Naše firma je pravidelným účastníkem akce a rok od roku se těší větší popularitě ze stran studentů. Letos byl z řad studentů enormní zájem o praxi v naší firmě formou spolupráce, či případně stáže, což nás nesmírně potěšilo.

Byl projeven i zájem ze strany vedení fakulty o navázání užší spolupráce mezi naší firmou a Fakultou chemickou VUT, čehož si nesmírně vážíme. V budoucnu bychom chtěli spolupráci firmy ASIO a Fakulty chemické VUT rozvíjet, zvyšovat povědomí o vodě a společně vychovávat nové vodohospodáře, které bychom následně rádi uvítali do svých řad.

Ing. Michal Šubrt