Dodávky ČOV v extrémních podmínkách – Tappenkarseehütte

23. 8. 2018

Jedná se o  čistírnu odpadních vod (ČOV) pasivního charakteru, bez elektrické energie, jejíž první část tvoří dvoukomorový odlučovač hrubých nečistot, následovaný šestikomorovým sedimentačně – anaerobním reaktorem částečně vystrojený pevnými nosiči a s plovákovým vypouštěcím zařízením pro diskontinuální vypouštění do biologického reaktoru o čtyřech linkách, kterému předchází rozdělovací objekt. Vzhledem ke kontrolované spotřebě vody v objektu chaty je hydraulická kapacita ČOV pouhých 25 EO, oproti látkovému zatížení odpovídající přibližně 100 EO. Tok celým zařízením je gravitační, v horských podmínkách s bezproblémovým kaskádovým způsobem průtoku.

ČOV v extrémních podmínkách ČOV po zabudování jednotlivých nádrží a terénních úpravách

Realizace ČOV v takových podmínkách vyžaduje specifický přístup v mnohých směrech a zvýšené nároky na všechny participanty akce. Vzhledem k umístění chaty ve výšce 1820 m.n.m. a absenci příjezdové komunikace byla ČOV rozdělena z důvodu přepravy vrtulníkem na jednotlivé nádrže s maximální hmotností do 1600 kg a tyto nádrže byly dopraveny odvážným kamioňákem společnosti MOSS po lesní cestě do výšky 1400 m.n.m. Zde byly nádrže vzhledem k aktuálně špatnému počasí pouze složeny a vyčkaly tři dny na následnou dopravu vrtulníkem na místo. À propos. Jedna z nádrží měla nakonec při převážení 1630 kg. Pilot tedy musel zvolit jinou trasu, ne tedy přímou přes hřeben, kde by přesáhl výškový limit pro náklad 2000 m.n.m., ale delší, zato s maximální letovou výškou 1900 m.n.m.

Taky stavba v místních podmínkách probíhá specificky. Doprava bagru na místo stavby vrtulníkem se ukázala jako finančně nepřijatelná a jako náhradní řešení bylo zvoleno použít kráčející bagr. Tento speciální stroj byl dopraven na nejbližší dopravně snesitelné místo - na konec cesty - ovšem z druhé strany hřebene pohoří a odtud vykráčel na nejnižší sedlo ve výšce 2160 m, odkud sestoupal až k místu stavby. Vlastní zemní práce z tohoto pohledu jsou drobnou, až malichernou součástí celé jeho akce. Pro obecnou představu – podle jeho slov je schopen překonat výškový rozdíl 340 m v tomto terénu za zhruba 5 hodin. Před pilotem tohoto stroje klobouk dolů.

ČOV v extrémních podmínkách Bagr asi v polovině stoupání nazpět směrem k hřebenu

Doprava drobného materiálu, nářadí a osob na místo stavby a zpět je neméně zábavná. Po zpevněné silnici až k Jägersee, dále s dopravní výjimkou po lesní cestě až k dolní stanici nákladní lanovky a… No vysvětlím to raději pro pány pochopitelnějším způsobem a to transportem bečky piva, tak jak to vysvětlil správce chaty mně.

„Dole ve Wagrainu koupím v hospodě bečku, hospodský je můj kamarád a má pro mě dobrou cenu. Autem ji převezu k dolní stanici lanovky, kabina je malá, tak se tam vejdou jenom dvě bečky piva. Lanovkou se vyvezu těch 400 výškových metrů na úroveň jezera Tappenkarsee. Tam vyložím bečky do auta. Koupil jsem si letos nové, za dvě stě euro, ale musel jsem ho vykuchat, už nemá dveře ani značky, ale to nevadí, stejně ho používám jenom tady na těch sto metrů mezi lanovkou a přístavištěm jezera. Ta doprava auta vrtulníkem nahoru mě stejně přišla na víc. No tak ty bečky teda převezu a naložím do loďky. Pak s autem odcouvám zpátky k lanovce, aby mi ho neukradli, nebo nezničili turisti, tam mám garáž. Tak, bečky už mám v lodi a tou loďkou je převezu na druhou stranu jezera. Tam je vyložím na břeh. Zaparkuji loďku do hangáru, aby ji nikdo neukradl, nebo aby si v ní nehrály děti. Bečky pak jednu po druhé naložím na další lanovku, kterou jsem postavil mezi okrajem jezera a chatou. A už je mám na chatě. A víš kolik u mě stojí pivo? Jenom 4,20 € ! “…konec citace, či spíše přepisu.

ČOV v extrémních podmínkách

Tak teď už myslím, má každý jasnou představu, jak se tam věci dopravují. Tedy, pokud má správce zrovna dobrou náladu a vyveze vás lanovkou a přeplaví loďkou jako bečku. Nedá se to objednat, ani koupit, člověk musí být prostě zadobře s panem domácím.

Každopádně instalace takové ČOV na místě trvala včetně stavebních prací pouhé tři dny!

Nakonec kvíz:
1) najdi na obrázku chatu Tappenkarseehütte,
2) najdi na obrázku dolní stanici lanovky,
3) a nejtěžší - najdi na obrázku ČOV pro 25/100 EO.

ČOV v extrémních podmínkách

Ing. Antonín Vondruška