Domov seniorů v Kostelci u Holešova má nově zrekonstruovanou čistírnu

18. 5. 2016

čistírně odpadních vod byla provedena instalace příčky, rozdělující čistírnu na aktivační část a primární sedimentační nádrž, včetně norných stěn. Současně bylo zapotřebí vyměnit kompletní provzdušňovací systém sestávající z dmychadla, rozdělovače vzduchu a aeračních elementů a odvodnění. Stávající, spodem natékaná, dosazovací nádrž byla zaslepena a vybavena uklidňovacím válcem a mamutkou vratného a přebytečného kalu. Po ukončení rekonstrukce došlo k zaplavení čistírny odpadních vod čistou vodou, odzkoušení funkčnosti a zaškolení obsluhy.

Čistirna odpadních vod - Kostelec u Holešova

Ing. Tomáš Marek