Domovní čistírny na vzestupu

24. 10. 2019

Čistírny odpadních vod (ČOV)

I přes enormní zájem o naše výrobky jsme byli v letošním roce schopni výrobně pokrýt poptávku ze strany našich zákazníků. K dnešnímu dni jsme vyrobili o cca 20 % domovních čistíren odpadních vod více než v loňském roce, který byl dosud nejúspěšnější.

Obr.: Pohled z dronu na jednu z našich výroben

Domovní ČOV představuje nejdokonalejší způsob likvidace odpadních vod z objektů, jedná se o modernější náhradu jímek a septiků. Ačkoli se v prvopočátku jeví jako velká investice, s postupujícím časem se určitě vyplatí. Domovní čistička je vhodná pro trvale obývané objekty (rodinné domy), které není možné připojit na kanalizaci.

Na podzim tohoto roku jsme uvedli na trh naprostou novinku v kategorii domovních čistíren. První chytrou čistírnu AS-MONOcomp, která přináší skutečné řešení kalové problematiky a splňuje požadavky na třídu III. a kategorii PZV.

Více o  čistírně odpadních vod AS-MONOcomp.

Ing. Ondřej Prax