Domovní čistírny odpadních vod s dotacemi ... ano, ale stále platí, dvakrát měř a jednou řež

13. 10. 2016

Mnoho lokalit nelze řešit jinak, než individuálním čištěním. Momentálně je vyhlášena Výzva č. 11 na dotace domovních čistíren odpadních vod. Více informací najdete ve článku " Novinka MŽP: 100 milionů putuje do obcí na výstavbu domovních čistíren odpadních vod ".

Ještě ale než začnete objednávat a utrácet peníze, doporučujeme vše řádně promyslet. Pro úspěšné vyřízení žádosti o dotaci na domovní čističky odpadních vod , nabízíme rychlé prověření, zda máte šanci uspět či nikoliv. Z podmínek přiznání dotace vyplývá jasná vazba na "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací", místní podmínky pro užití domovních čistíren odpadních vod a další záležitosti, které umíme analyzovat a poté doporučit zahájení prací na dotacích nebo naopak vám toto řešení nedoporučit.

Rychlou, předběžnou analýzu vám zajistí, naše sprátelená firma ProVenkov, spol. s r.o. , do 5 pracovních dnů a současně vás upozorníme na důležité podmínky tzv. udržitelnosti. Pokud bude vše v pořádku a budete souhlasit s danými podmínkami, je možné začít pracovat na žádosti o dotaci na domovní čistírny odpadních vod.

Naše spolupracující společnost ProVenkov vám zajistí vše potřebné. Neváhete ji kontaktovat pomocí formuláře nebo viz kontakty.

http://provenkov.cz/