Domovní ČOV po změnách v legislativě

17. 3. 2016

Zejména pro výrobce domovních čistíren, ale nejen pro ně (úřady, projektanti) je určen seminář o  domovních čistírnách odpadních vod a jejich vztahu k legislativě po vydání nových Nařízení vlády pro vypouštění do vod podzemních a povrchových, kterými se mění požadavky na domovní ČOV. Řada z nich bude nepoužitelná a řada z nich bude mít různá omezení a vzhledem ke zpřísnění limitů bude nutno dělat i další opatření… Seminář se koná 26.04.2016 v Praze. Více viz http://www.czwa.cz/

Domovní ČOV po změnách v legislativě