FOR ARCH 2017

3. 10. 2017

ASIO NEW, spol. s r.o. se výstavy účastnilo na společném stánku s  Cechem topenářů a instalatérů , a pak i aktivně přednáškou v bloku přednášek věnovaném tepelným čerpadlům, hospodaření s vodou a OZE. Podpořili jsme tak aktivity týkající se využití srážkové vod , šedých vod a energie z odpadních vod. I přesto, že letos byla výstava mírně méně navštívena, tak byla pro nás zajímavá tím, že jsme si vylepšili vztahy s Cechem a jeho členy a od návštěvníků načerpali nové nápady. Děkujeme všem, kteří se zastavili …

FOR ARCH 2017

Michal Plotěný