Fórum expertů na téma „Jak efektivně využívat i šetřit vodu v úsporných domech?“

15. 10. 2016

Účastníků byla celkem asi stovka a téma – srážková a šedá voda, jak jinak, než zajímavé a společnost Centrum pasivního domu, z.s. chtivá informací a nadšená pro věc. Vše se točilo kolem využití srážkových vod (ekonomika a technická řešení) a  recyklace šedých vod a bylo propráno jak z hlediska vizí, tak i prakticky.

ASIO, spol. s r.o. vystupovalo v roli zkušeného dodavatele a realizátora a vypadá to, že co se týká techniky, tak udává tón vývoji a je i hlavním propagátorem recyklace odpadních vod . Škoda je jen, že i když praxe si začíná technická řešení a návrhy vyžadovat, tak legislativa je hodně konzervativní a v řadě případů nadšení investorů utlumí – viz nelogické požadavky týkající se využití šedých vod. Nebo zabrzdění prodeje dešťového programu vyhlášením „ Modré úsporám “, kdy všichni čekají, až jim něco stát dá. Paradoxně se pak prosazují ve velkém řešení, které jsou z hlediska ekonomického i kontraproduktivní - např. využití šedých vod ne pro možnou úsporu, ale především z hlediska zatřídění budovy do LEED, apod.

Otevřená zahrada Brno

Zajímavé byly dotazy, které vždy indikují, kde je nejvíce problémů a nedořešených věcí. Neúplné nebo chybějící územní plánování, jasné logické a reálné požadavky na decentrální řešení a více oficiální informovanosti mezi a pro TZB projektanty.

Např. jeden dotaz si v podstatě stěžoval, že úřad po něm chce, aby se napojil na veřejnou kanalizaci (při vzdálenosti cca 250 m) a naopak, jiná obec nechce jiného dotazovatele napojit, i když trasa kanalizace vede přímo před nemovitostí… Nebo se vyskytly dotazy ohledně šedých vod a jejich použití na závlahu, atd. Stále opakující se dotaz, z čehož je jasné, že zatím nebyl logicky vysvětlen. Ano, podle výkladu MŽP se k závlaze šedou vodou u rodinného domku má vyjadřovat hydrogeolog a vodoprávní úřad ji povoluje jako vypouštění do vod podzemních. Proč by nemohly být vody neobsahující produkty lidského metabolismu a vyhovující normě pro závlahy použity na závlahu. Zemědělci to dělají ve velkém… Prostě lidský faktor hraje při vodoprávním rozhodování podstatnou roli – někdy kladnou a někdy zbytečně komplikuje rozhodování, proces i výsledek. Zajímavé bylo zjištění, jak podstatný může mít v některých případech vliv zastupitelstva v dané lokalitě – že by tady vedla cesta k prosazení toho nejlepšího pro danou lokalitu? Bylo by to nejlogičtější, aby si o svém okolí rozhodli ti, kteří tam žijí.

Ing. Karel Plotěný