IFAT 2016

13. 6. 2016

Stánek jsme tam tedy měli i letos, a to v rámci expozice českých firem, což si myslím, že bylo šťastné řešení.

IFAT 2016 _ ASIO expozice

Každý IFAT má nějaké (i nechtěné) téma, které vyčnívá. Letos by se za takové téma daly označit domovní čistírny odpadních vod . Jako by se s nimi roztrhl pytel - nejrozmanitější technologie, od biofiltrů naplněných ořechovými skořápkami nebo PUR pěnou, přes klasické SBR až po membránovky. No a pak už klasika, tedy od každého něco – odlučovače lehkých kapalin , čerpací technika, využití srážkové vody , ale i technologie pro komunál a průmysl.

Co nás zaujalo po technické stránce nejvíce, to si necháme tentokrát pro sebe… Ale co nás zaujalo z oblastí, na kterých dlouhodobě pracujeme, prozradit můžeme. Je to hned několik posunů – největší však ve filozofii použití srážkových vod. To, že srážková voda je v podstatě nejlepším zdrojem vody na pití, bylo řečeno hned na několika stáncích. A tak, když se nad argumentací zamyslíme, je vůbec pravda, že ve vodě, kterou používáme doma, „musí“ být minerály, když vedle vody požíváme během dne další potraviny atd.? Není v podzemní vodě (nebo upravené povrchové vodě) více škodlivin pro lidské zdraví než v dešťovce?

Nejaktuálnější novinkou pro nás byly výrobky INTEWY: filtr na výrobu pitné vody z dešťovky a novinky kolem „skládačky“ na výrobu nejrůznějších šachtiček AS-PLURAFIT.

filtr dešťové vody AS-PLURAFIT

Ing. Karel Plotěný