Institut Cirkulární Ekonomiky a TU Delft

19. 11. 2016

Ve středu, Institut Cirkulární Ekonomiky , přivítal 40 studentů oboru průmyslové ekologie TU Delft. Po návštěvě čistírny odpadních vod, kterou provedl Martin Srb, vedoucí oddělení te chnologie odpadních vod PVK se následně diskutovalo na téma cirkulární ekonomiky na půdě Ministerstvo průmyslu a obchodu s ředitelkou oboru ekologie, paní Pavlínou Kulhákovou, Janem Bartáčkem z Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT a Jakubem Hálou z firmy ASIO, spol. s r.o. . Všem děkujeme za velmi zajímavé příspěvky do diskuze a MPO za skvělou spolupráci při organizaci akce!

Institut Cirkulární Ekonomiky
zdroj: https://www.instagram.com/p/BM45TLbBOmz/