Kalová koncovka pro komunální ČOV v Estonsku

28. 11. 2017

Vzhledem ke kapacitě čistírny o velikosti 500 ekvivalentních obyvatel byla zvolena investičně i provozně optimální varianta odvodňovacího systému = nejmenší odvodňovací jednotka AS‑DEHYDRATOR 131 a diskontinuální systém přípravy flokulantu AS-PROCHEM D 0.6. Zároveň bylo dodáno nezbytné příslušenství pro zajištění správné funkce kalové koncovky. AS‑DEHYDRATOR je umístěn na vyvýšené platformě nad kontejnerem pro odvodněný kal. Investor ocenil zejména malé rozměry a kompaktnost jednotky spolu s nízkými nároky na údržbu a provoz.

AS-DEHYDRATOR _ odvodnění kalu

Ing. Petr Straka