Kaly a odpady 2014

8. 7. 2014

Příspěvky potvrdily trend většího vnímání energetické stránky čistírenských procesů , snahu o spojení řešení odpadů spolu s čištěním odpadních – viz "cities of future" a citlivosti co se týká bakteriálního znečištění vod a kalů – viz význam desinfekce vod a kalů. Což jsou všechno témata, která nás jako firmu zajímají. Přednáškou, sponzoringem i odbornými diskuzemi jsme akci podpořili i my jako ASIO, spol. s r.o. Zejména vystoupení Ondry Unčovského na téma „Zápach jako problém, zápach jako odpad“ a prezentace zařízení na odstraňování zápachu tradičně zaujaly. Zařízení PCO pak bylo námětem i pro kuloární diskuze a tak si myslím, že můžeme být s akcí, která určitě přispěla k image firmy, spokojení. Poděkování organizátorům za akci, která byl kvalitní po obou stránkách – odborné i společenské ...

Kaly a odpady 2014

Ing. Karel Plotěný