Kilojouly 2012

22. 1. 2012

Kilojouly 2102 - Zaječí

Letošní setkání odborníků se uskutečnilo opět na jižní Moravě, neboť jak praví klasik „ve víně je pravda“, já bych spíše řekl, že po víně je více stravitelná a že víno probouzí i fantazii a nabádá k dalším pokračováním a synergickým efektům … I když jsme tentokrát zvolili za cíl Zaječí (prý rok rychleji utekl než jiné), nebylo za tím nic, než jen zkusit nějakou změnu. Myslím, že Zaječí a vinařství samotné nezklamalo a připravilo pro všechny nadprůměrné podmínky.

To po stránce organizační. Po stránce tematické jsme pokračovali tam, kde jsme skončili v loňském roce, a sice u kalů a hlavně u energetického využití odpadních vod, kalů a odpadů. Jak se ukazuje, je to téma stále více aktuální a pokud chceme mluvit o udržitelnosti, tak se jím budeme muset jako společnost zabývat. Přehlédnout energii v odpadní vodě (jen tak mimochodem je jí tam 9x více, než je potřeba na vyčištění) a v odpadech (až 50 % potravin končí jako odpad) není v dnešní době možné. Tak že snažíc se dát dohromady odborníky nejvíce znalé věci se nám podařilo opět přivítat mezinárodní sestavu profesorů z Německa, Slovenska a České republiky jak na kaly a odpady, tak i na „alternativní zdroje“ energie. Příspěvky tak byly orientovány jak už „klasickým“ směrem – úspory díky výběru aparátů, co nejlepší využití kalů, změny přístupu k návrhu ČOV směrem k využití organické hmoty, tak i dalšími směry – získávání tepla z vod a jeho využití, suchá fermentace, pyrolýza, palivové články…. Proběhla i diskuze o motivaci provozovatelů a vlastníků k těmto směrům vývoje. Potěšitelné je, že se do diskuzí zapojili i pracovníci ASIO, a že měli co říct – je vidět, že rok práce v nějaké oblasti už přináší výsledky – nastartováno máme v matematickém modelování, v získávání tepla, zvyšování produkce bioplynu… Potěšitelné také je, že se stáváme i po stránce odborné rovnocennějším partnerem pro ty nejlepší v oboru….prostě máme našlápnuto být „alternativní“ ve smyslu vědomě jiní, i když to není vždy ta nejlehčí cesta, neboť někdy skrývá i slepé uličky. Na druhé straně, když už jsme u energie, je právě tvořivost zdroj energie pro nás lidi, a bez této energie by práce byla jen tvrdý boj o zakázky, peníze a přežití.

Jinak ještě jednou poděkování všem, kteří si udělali čas a kteří tu možnost měli. Poděkování také všem, kteří nám na dálku drželi palce. A vyjádření naděje, že se zase potkáme v příštím roce, i když téma asi bude tentokrát pro většinu překvapení – tedy pokud ho stihneme nachystat tak, jak by jsme chtěli.

Za pořadatele z firmy ASIO, spol. s r.o.
Karel Plotěný