Kořenové čistírny a ASIO

11. 6. 2015

Díky tomu, že je to tak trochu módní trend a ne vždy si investor zváží všechna pro a proti a ne vždy je nabízející profesionál, tak jsou na území ČR v podstatě stovky nefungujících vegetačních čistíren – nejčastějšími příčinami jsou nedostatečné předčištění a následná kolmatace tělesa filtru, nevhodné uspořádání vzhledem k požadovaných hodnotám (horizontálně protekaný filtr na odstranění amoniaku pro vypouštění do vod podzemních), atd. Naopak, konečně se do praxe začínají uspořádání osvědčená v Rakousku a Německu – vertikální biofiltry s porostem na povrchu – zajímavý a poučný článek – viz např. http://bydleni.idnes.cz/korenova-cisticka-odpadnich-vod-dn7-/stavba.aspx?c=A150426_192231_stavba_rez#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6

Vegetační ČOV Vegetační ČOV

ASIO, spol. s r.o. v rámci výzkumných projektů ověřilo jak konstrukci předčištění AS-ANASEP , tak i konstrukci zemního filtru AS-ZEON a celé řady dalších prvků pro instalaci vertikálních biofiltrů ( rozdělovací šachta , atd.) – tedy řešení, která prokazatelně fungují, a to i v podmínkách přerušovaného provozu.

Ing. Karel Plotěný