Likvidace zápachu na ČOV Ivančice - Od záměru k realizaci za 18 měsíců

22. 8. 2017

ČOV je situována na východní konec Ivančic do blízkosti řeky Jihlavy. Údolí řeky se za ČOV zužuje, což vytváří ideální podmínky k pachovým incidentům. Jihovýchodní větry, jež jsou během léta časté, vynášejí zápach z ČOV přímo na Ivančice.

Umístění ČOV Ivančice
Obr. 1: Umístění ČOV Ivančice

Zrekonstruovaná ČOV se se velice záhy stala terčem stížností občanů. Zejména v letních měsících docházelo k častému obtěžování obyvatel zápachem. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice začal situaci řešit s projektantem stavby a jako hlavní zdroj zápachu byla identifikována dvojice uskladňovacích nádrží na kal. Kal je v nádržích provzdušňován a zápach z kalu je vynášen do okolí. Byl zpracován návrh odtahu a čištění vzdušiny z kalojemů. Jako vhodná technologie byla investorem a projektantem zvolena fotokatalytická oxidace , která se osvědčila na celé řadě instalací v ČR.

Na začátku roku 2016 byla Státní fondem životního prostředí vydaná výzva č.1/2016, která nabídla podporu projektům na „eliminaci zápachu, který je častým předmětem stížností občanů“. Rozhodnutí bylo a rychlé a byl podán projektový námět do prvního kola (žádost se zpracovávala dvoukolově – v prvním kole pouze jednoduchý námět, následně byly vybrané subjekty vyzvány ke zpracování žádosti). Projektový námět byl SFŽP posouzen kladně a Svazek byl vyzván ke zpracování žádosti, která byla zpracována firmou Provenkov . Žádost byla akceptována a investor ihned zahájil výběrové řízení na dodávku.

Generální dodavatel stavby společnost Aqua-Styl zahájila stavbu v nebližším možném termínu a již 16.8.2017 mohl hotové dílo předat investorovi. Firma ASIO dodala na stavbu jednotku AS-PCO NOX1450, která upravuje 1 450 m 3 /h vzdušiny z obou kalojemů.

Jednotka AS-PCO NOX1450 na ČOV Ivančice
Obr. 2: Jednotka AS-PCO NOX1450 na ČOV Ivančice

Od vydání výzvy fondem SFŽP po předání zrealizované technologie dezodorizace uplynulo 18 měsíců, což lze považovat za velký úspěch všech zainteresovaných subjektů a důkaz toho, že kde je vůle, tak lze dosáhnout cíle v nezvykle krátkém čase. Technologie fotokatalytické oxidace snad i v Ivančicích potvrdí svou pověst nejspolehlivější dezodorizační technologie na trhu a občanům Ivančic se bude lépe dýchat.

V současné době je vypsána výzva č.5/2017 s možností až 60 % dotace na technologie pro odstranění zápachu. Více informací na http://www.asio.cz/cz/dotace-na-odstraneni-zapachu-z-provozu

Ing. Ondřej Unčovský