Malé obce a voda

9. 4. 2024

CzWA pořádá unikátní vzdělávací program zaměřený na řešení hospodaření s vodou na venkově – ASIO NEW u toho nemůže chybět – Ing. Karel Plotěný má hned několik přednášek ohledně odkanalizování venkova (sanitaci venkova). Pro rozhodování o způsobu odkanalizování jsou pak podstatné dvě, a sice Postup výběru vhodného řešení sanitace (odkanalizování) pro obec a pak také Podrobnější představení různých typů ČOV vhodných pro malé obce  a individuální použití – od přírodě blízkých řešení po membránové technologie; povolování, certifikace čistíren. Zajímavé budou ale určitě i přednášky o zkušenostech z řešení decentrálu z Německa. Celý soubor přednášek je zdarma (podpořen z projektu EU) a navíc jsou jeho součástí i exkurze v jednotlivých krajích.

Malé obce a voda

Projekt spočívá v 13dílném seriálu online seminářů zaměřených na vodní hospodářství malých obcí v komplexním pojetí. Program je orientován na veřejnou správu – na starosty a zastupitele obcí, dále na technology a provozovatele zařízení pro zásobování pitnou vodou a pro čištění odpadních vod v malých obcích. Seriál provede účastníky problematikou vodního hospodářství malých obcí. Bude se věnovat představení systémů zásobování pitnou vodou, systémů odvádění odpadní vody, jejich provozu a údržbě. Zaměří se také na hospodaření s dešťovými vodami, a to nejen v souvislosti se změnou klimatu. Účastníci se seznámí s různými druhy čistíren odpadních vod vhodnými pro malé obce – od přírodě blízkých řešení po moderní membránové technologie. Dozví se, jak správně vybrat a navrhnout vhodný systém dle specifických podmínek obce, jak se o něj správně starat a jak ho provozovat včetně povinností, které z provozování vyplývají.

První díl seriálu se bude konat 25. dubna, celý seriál pak bude probíhat pravidelně do prosince 2024. Ke každému dvouhodinovému dílu proběhne jedna premiéra a následovat budou dvě reprízy vždy ukončené diskuzí s přednášejícími. Účast ve vzdělávacím programu je pro účastníky díky grantu zdarma.

Harmonogram a témata seriálu včetně přednášejících naleznete zde http://www.czwa.cz/temata-kterymi-vas-bude-serial-provazet-CZ637

Součástí projektu bude i série odborných exkurzí. V roce 2025 bude uskutečněno 12 exkurzí na ukázky „dobré a osvědčené praxe“ (např. membránová ČOV, kořenová ČOV, ČOV s nosiči biomasy, ČOV s moderním ASŘTP, domovní ČOV, klasická ÚV, ÚV s membránami, ÚV s adsorpcí na GAU apod.). Máme vytipovány provozovatele těchto zařízení tak, aby v každém kraji (vyjma Prahy) proběhla minimálně jedna návštěva.

A nakonec každý zapojený účastník získá publikaci – Malý kapesní průvodce vodním hospodářstvím malých obcí, ve které bude stručný obsah informací prezentovaných na seminářích.

Můžete se účastnit celého cyklu nebo pouze seminářů vybraných podle Vašeho zájmu. Účastí na seminářích Vám nevznikají žádné závazky ani povinnosti.

Cílem projektu je zvýšení znalostí v problematice vodního hospodářství malých obcí, což povede k výběru udržitelných systémů zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod a k jejich správnému provozování, a tím k udržitelnému rozvoji obce či regionu.

 

Přihlásit se k účasti můžete vyplněním a odesláním online přihlášky zde: https://forms.gle/WeindqYY9mtV16DdA

 

Další informace naleznete v přiloženém letáku a na webu projektu na tomto odkazu http://www.czwa.cz/projekt-male-obce-a-voda-CZ635