Manažer mezinárodního obchodu

14. 11. 2017

Jako ASIO tam sice působíme jako jeden z lektorů, ale případů z praxe ve vazbě na nějaké teorie není nikdy dost ani pro nás. Naučit se dá, a i několikrát zopakovat „technikálie“, ale jak se říká, dvakrát do stejné vody nevstoupíš, a tak to co jednou fungovalo, nemusí fungovat vždy. Na druhé straně je „nezkušenost“ nenechat se poučit z chyb druhých – určitě lepší je si něco o nich poslechnout, než je zaplatit. Podle mne poselství z bloku marketing by mohlo znít – dvakrát měř a jednou řež. Základem výpadu do zahraničí musí být reálný business plán (5P) vycházející z průzkumu provedeného v dané zemi, a to nejen v oblasti výrobků, ale i kultury (to platí zejména v zemích mimo západní Evropu, kde podstatné jsou vztahy). Musí nám být jasné, jaký produktem a jakým kanálem a kým (to je to nejdůležitější) výpad provedeme. Myslím, že příběhů slepých uliček by bylo hned na několik seminářů. Škoda je, že většinu chyb si dotyčný uvědomí, až si je prožije ... viz typické „sytý hladovému nevěří“. No a úplný amatérismus je to jen tak zkusit vystřelit do křa.

Ing. Karel Plotěný