Město Štíty již odvodňuje kal

29. 4. 2019

Pro kapacitu čistírny odpadních vod o hodnotě 1200 EO bylo vybráno zařízení AS-DEHYDRÁTOR 201 doplněné o vřetenové podávací čerpadlo, šnekový dopravník pro dopravu odvodněného kalu do kontejneru a proběhla také úprava stávající rozmíchávací stanice přípravy flokulantu. Celá technologie byla doplněna řídícím rozvaděčem od společnosti ASIO.

Zařízení bylo umístěno do zrekonstruované budovy, která prošla obměnou zejména z pohledu zateplení a stavebních úprav. Šnekový dopravník posouvá odvodněný kal skrz zeď do vedlejší místnosti, kde je připravený zásobní kontejner. Celá sestava je navržena na automatický provoz, takže zařízení nepotřebuje zásah obsluhy po rozmíchání požadovaného množství flokulantu. Odvodněním na šnekovém lisu AS-DEHYDRÁTOR tak může město dosáhnout 15 až 20násobného zmenšení objemu kalu, který musí odvážet.

Celá akce proběhla se skvělou podporou a součinností města Štíty a jeho pracovníků, kteří obstarávali montáž na místě podle připravených výkresů a pokynů. V průběhu léta 2018 bylo zařízení uvedeno do provozu technologem společnosti ASIO a od té doby již na ČOV vesele odvodňují.

Roman Prachař, Msc