Montáž ČOV AS-KLARO PZV v Beskydech

17. 11. 2015

Důvodem instalace čistírny odpadních vod fungující na principu SBR (sekvenční biologický reaktor) byly vyšší nároky na kvalitu vyčištěné vody vč. řízení chodu ČOV. Čistírna byla povolena na ohlášení na OŽP.

Na fotkách je vidět nainstalovaná ČOV AS-KLARO PZV , ke které vede chránička s hadicemi, které jsou propojené s mikroprocesorovou jednotkou v plastovém sloupku.

Čistička odpadních vod AS-KLARO PZV

Petr Čampa